Å: a small river & an alphabet

1798
ATHENA Ethical MEDIA

Å is one of the 29 alphabets in Swedish language. It is also one of the 9 vowels in Swedish. And it is also a one-lettered word: å refers to a small river like a stream or a brook or rivulet.


NOUN: Substantiv

Å =  small river

En Å = a small river

Ån = the small river

Åar = small rivers

Åarna = the small rivers.PRONUNCIATION: Uttal

Å has two sounds: short å (like in håll, måste, vand long å like två, grå, skål,

How to pronounce Å? Check the following website: uttal.seINTERJECTION: Interjektion

Å: oh

Å is used to express an emphatic expression of surprise, pleasure, anger, or pain.Åarna (The rivers)

Åarna på Österlen (The rivers in Österlen)

Åarna, Segesholmsån i norr till Kvarnbybäcken i söder, är alla små och mynnar i havet. Det finns inte många punktutsläpp i form av industrier eller annan miljöfarlig verksamhet. Det gör att de här åarna har blivit lite åsidosatta ur kontrollsynpunkt. I andra större vattendragsområden har man för länge sedan bildat vattenvårdsförbund för att tillsammans sköta kontrollverksamheten inom sina avrinningsområden. – http://www.osterlensvattenrad.se/

Other names of rivers:

En flod, floden, floder: a flood, the flood, floods

En flöde, flödet, flöden, flödena: A torrent or spate

En älv, Älven, Älvar: A river, the river, rivers

Ett tillföde, tillflödet, tillflöden, tillflödena: tributary or inflowExamples of usage of å, flod, älv:

A small river flows into a big river. En liten flod rinner in i en stor flod (älv).

A river usually flows into the sea or a lake. En flod strömmar vanligtvis i havet eller en sjö.

Gothenburg is a city by the river Göta. Göteborg är en stad vid Göta älv.

Stora river is a small river that flows between Mölndal and Göteborg. Stora ån är en liten flod som strömmar mellan Mölndal och Göteborg.