ADVERB = Adverb

2808
ATHENA Ethical MEDIA

ADVERB = Adverb

In Swedish language, adverb is spelt in the same way as in English but the inflections of adverbs are different. På svenska språk stavas adverb på samma sätt som på engelska men adverbens böjningar är olika.

Obestämd form INDEFINITE (A/AN) Bestämd form DEFINITE (THE) Obestämd form INDEFINITE Bestämnd form DEFINITE
Ett adverb Adverbet Adverb Adverben
AN ADVERB THE ADVERB ADVERBS THE ADVERBS

Adverb is one of the parts of speech or word classification. Adverb är en del av ordklassificering eller ordklasser.

Adverbs are words that modify verbs, adjectives and other adverbs. Adverbs fungerar som en bestämning till ett verb eller ett adjektiv.

Sweden is really a progressive country. Sverige är verkligen ett progressivt land.

Sweden really practices freedom of speech. Sverige verkar verkligen yttrandefrihet.

Swedes walk fastly. Svenskarna går fort.

Practice to speak Swedish and speak it slowly. Öva att tala svenska och tala långsamt.

Usually, the adverbs in Swedish end with ‘t’ (not all). Vanligtvis adverbs i svenska slut med t (inte alla). Vanlingen, adverb bildas genom att lägga till bokstaven ’t’:

Vänligt: FRIENDLY  (adjective: vänlig, vänligt, vänliga)

Väldigt: HUGELY, ENOROMOUSLY (adjective: väldig, väldigt, väldiga)

Vanligt: COMMON, ORDINARY (adjective: vanlig, vanligt, vanliga)

Snabbt: FAST (adjective: snabb, snabbt, snabba)

Högt: LOUDLY (adjective: hög, högt, högre, högst)

Långsamt: SLOWLY (adjective: långsam, långsamt, långsa

Vänlingen: KINDLY

Fort: QUICKLY, FAST

Note that an adjective in Swedish have different forms depending upon whether a word is an en- or an ett-word (for example: all = all, allt, alla)

ADVERB: Tidsadverbial:

0 % 25% 50 % 75 % 100 %
Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid
NEVER SELDOM SOMETIMES OFTEN ALWAYS

Adverb bestämmer ett adjektiv.

Mycket snabb (VERY FAST)

Ganska stark (QUITE STRONG)

Väldigt glad (HUGELY GLAD)

Verkligen förvånad (REALLY SURPISED)

Adverbs beskriver något man gör, till exempel:

Charles pratar snabbt. CHARLES SPEAKS FASTLY.

Hon är mycket snäll. SHE IS VERY KIND or kind-hearted.

Some adverbs

VERY = mycket

QUITE: ganska

PRETTY, SWEET, CUTE: söt (adjective: söt, sött, söta)

REALLY: verkligen

WELL: väl

HARD: hård (adjective: hård, hårt, hårda)

HARDLY: knappast

BARELY: knappt

CAREFULLY: försiktigt

SUDDENLY: plötsligt

STILL: fortforande

AGO, SINCE, THEN: sedan

RIGHT NOW: just nu

LATER: senare

EARLIER: tidigare

EARLY: arla, bittida

ALMOST: nästan

ABSOLUTELY: absolut

ALONE: ensam (adjective: ensam, ensamt, ensamma)

TOGETHER: tillsammans

AWAY: bort

OUT: ut