Det = THE (definite article), IT, HE, SHE, THAT (pronoun)

1896

Det = THE; IT, HE, SHE & THAT 

Det is a multifunctional word in Swedish. It functions as a pronoun, as an adverb and a filler word in some expressions, and as the definite article like THE.

Vad är det? WHAT IS IT? Or, WHAT IS THAT?

Whether you use den or det before a word depends upon whether the subject (noun) is an ett word or en word.

Det as THE DEFINITE ARTICLE (bestämd form) THE: Examples

Det moderna livet kräver sitt kök. THE MODERN LIFE REQUIRES ITS OWN KITCHEN?

Det svarta guldet. THE BLACK GOLD.

Det att tillägna någon något. THE ACT OF DEDICATING SOMETHING TO SOMEBODY.

Det bästa jag vet. THE NICEST THING I KNOW.

Det lyckliga landet i världen är finland.THE HAPPY COUNTRY IN THE WORLD IS FINLAND.

Vad är det för datum idag? WHAT IS THE DATE TODAY?

Vilken dag är det idag? WHAT DAY IS IT TODAY? (WHY THERE IS –EN AND –DET IN THE SENTENCE?)

Med Sydafrikas tunga historia finns ett stort behov utav uttryck och Johannesburg bubblar utav expressiva och färgstarka personligheter. Det politiska förtrycket har satt sina spår i subkulterna som växt fram och dansen, musiken och konsten viberar som ingen annanstans. -Mona Namer With South Africa’s heavy history there is a great need of expression and Johannesburg bubbles of expressive and colorful personalities. Political oppression has set its marks in the subcultures that emerged and the dance, the music and the arts are not like anywhere else. -Mona Namer

Det as a PRONOUN refers to IT, THAT, THIS, ONE (en, ett, ena, den, det, enda)

Hur funkar det? HOW DOES IT WORK?

Det stämmer. THAT IS RIGHT

Ett hus. Huset. Det huset. A HOUSE. THE HOUSE. THAT HOUSE.

Ett ägg. Ägget. Det ägget. AN EGG. THE EGG. THAT EGG.

Det = That

Han bor i Spanien det här året. HE WAS BORN IN SPAIN THIS YEAR.

Det = There  

Det finns ingen övre gräns för hur mycket pengar du kan söka för interkulturella projekt. THERE IS NOT UPPER LIMIT TO HOW MUCH MONEY YOU CAN APPLY FOR INTERCULTURAL PROJECTS.

Det functions as an adverb:

There: det, där, dit, frame, fram

So: så, det, därmed, så till den grad, mycket, varför

One: en, ett, ena, den, det, enda

Det as the pronoun.

The objective form of den is det.

The reflexive form of det is sig.

The possessive form of det is dess – its (plural is dessa, en form is dess)

The reflexive-possessive form is sitt – its (plural is sina, en orm is sin)

Subjective Objective Reflexive pronoun Possessive Reflexive possessive
Det Det Sig Dess (plural is dess) Sitt (plural is sina)

 

Den och det är pronomen. Den och det är en sak eller ett djur. Den and det ARE PRONOUNS. Den och det ARE A THING or AN ANIMAL.

Det hänger en teve på väggen. THERE HANGS A TELEVISION ON THE WALL.

Det är sött. IT IS SWEET.

Hej, det är Elisa. HELLO, IT IS ELISA.

Vilken månad är det? Det är august. WHICH MONTH IS IT? IT IS AUGUST.

Det är maj? IS IT MAY?

Det är hon! SHE IS (söt och snäll).

Det regnar! IT RAINS!

Det var jag som gjorde det. IT WAS I WHO DID IT.

Hur funkar det? Hur funkar det egentligen? HOW DOES IT WORK? HOW DOES IT ACTUALLY or REALLY WORK?

Det ligger en bok på soffbordet. THERE IS A BOOK ON THE COFFEE TABLE.

Det står en lampa på golvet. THERE IS A LAMP ON THE FLOOR.

Det ligger fem kuddar i soffan. THERE ARE FIVE PILLOWS ON THE SOFFA.

Det finns också privat dagbarnvårdare. THERE IS OR ARE ALSO PRIVATE CHILD MINDERSS.

Det ser bra ut. IT LOOKS GOOD.

Det är den …  IT IS THE …

”Det jag gillar mest med jobbet är att det är föränderligt” –Denise Rosberg, Trafikledare, Metro ”WHAT I LIKE MOST ABOUT THE JOB IS THAT IT IS DYNAMIC.”

“4 kända svenskar: Det här är vårt sämsta reseminne” –Metro “4 FAMOUS SWEDES: THIS IS OUR WORST TRAVEL MEMORY.”

DET ÄR SKILLNAD PÅ STÄLLE OCH STÄLLE. –Svensk Besöksnäring THERE IS DIFFERENCE BETWEEN AT THE PLACE AND PLACE

Det in the usage of some expressions:

Det gör jag. YES, I AM.

Det vill säga, det betyder, altså – THAT IS TO SAY, IN OTHER WORDS, ALSO.

Ha det bra (pronounced as ha de bra). HAVE A GOOD TIME.

Det finns.  THERE ARE.

Det vara. IT WAS.

Det ser bra ut. IT LOOKS GOOD.

Det är den. IT IS THAT. THAT IS IT.

Den är det. IT IS THAT. THAT IS IT.

Vi gör det! WE DO IT.

Ha det så bra! HAVE A GOOD TIME. Or, TAKE CARE OF YOURSELF

Staël von Holstein: Frihet är det finaste och vikigaste i livet – Metro (FREEDOM IS THE FINEST AND MOST IMPORTANT IN LIFE)

DET ALSO AS A FILLER WORD:

Hur många människor bor det på jorden? HOW MANY PEOPLE LIVE ON THE EARTH?

”Gör vad du kan men det du har och där du är, det upprepar jag för mig själv. Till syvende och sist handlar det om att behålla vår mänskliga värdighet” -Alice Bah Kuhnke DO WHAT YOU CAN WITH WHAT YOU HAVE AND WHERE YOU ARE, I REPEAT THAT TO MYSELF, ULTIMATELY IT IS ABOUT MAINTAINING OUR HUMAN DIGNITY. -Alice Bah Kuhnke