Nummer = NUMBERS, Cardinal numbers

4656

NUMBERS  = nummer

Swedish language uses Hindu-Arabic numerals like in English but here and there Latin numerals may also appear. Svenska språket använder arabiska siffror som på engelska men här och där kan latinska siffror också visas.

NUMBERS, FIGURES, NUMERALS …                                       siffror, räkneord, tal …
Obestämd form

SINGULAR

Bestämd form

SINGULAR

Obestämd form

PLURAL

Bestämd form

PLURAL

Ett nummer Numret Nummer Numren
A NUMBER THE NUMBER NUMBERS THE NUMMERS
Ett tal Talet Tal Talen
A NUMBER THE NUMBER NUMBERS THE NUMBERS
En siffra Siffran Siffror Siffrorna
A FIGURE

A NUMERAL

THE FIGURE

THE NUMERAL

FIGURES

NUMERALS

THE FIGURES

THE NUMERALS

Ett räkneord Räkneordet Räkneord Räkneorden
A NUMERAL THE NUMERAL NUMERALS THE NUMERALS
Ett antal Antalet Antal Antalen
A QUANTITY

A NUMBER

THE QUANTITY

THE NUMBER

QUANTITIES

NUMBERS 

THE QUANTITIES

THE NUMBERS

En miljon Miljonen Miljoner
A MILLION THE MILLION MILLIONS THE MILLIONS
En miljard Miljarden Miljarder
A BILLION THE BILLION BILLIONS THE BILLIONS

 

We have two types of numbers: ordinal numbers and cardinal numbers. Vi har två typer av nummer: grundtal och ordningstal.

Grundtal = CARDINAL NUMBERS

Siffror = NUMBERS

 1. Ett
 2. Två
 3. Tre
 4. Fyra
 5. Fem
 6. Sex
 7. Sju
 8. Åtta
 9. Nio
 10. Tio
 11. Elva
 12. Tolv
 13. Tretton
 14. Fjorton
 15. Femton
 16. Sexton
 17. Sjutton
 18. Arton
 19. Nitton
 20. Tjugo
 21. Tjugoett
 22. Tugotvå
 23. Tjugotre
 24. Tjugofyra
 25. Tjugofem
 26. Tjugosex
 27. Tjugosju
 28. Tjugoåtta
 29. Tjugonio
 30. Trettio
 31. Trettioett
 32. Fyrtio
 33. Fyrtiosju
 34. femtio
 35. Femtiosex
 36. Sextio
 37. Sjuttio
 38. Sjuttiotvå
 39. Sjuttionio
 40. Åttio
 41. Nittio
 42. Nittioåtta
 43. Hundra
 44. Etthundraett
 45. Etthundrafem
 46. Etthundratio
 47. etthundrtolv
 48. Etthundrafemtio
 49. Tvåhundra
 50. Trehundra
 51. Fyrahundra
 52. Femhundrafemtiofem
 53. tusen
 54. Sextusennitton
 55. Niotusensjuhundratrettiotre

10 000 = tiotusen

100 000 = hundratusen

1 000 000 = en miljon

Vilket telefonnummer har du?

WHAT IS YOUR TELEPHONE NUMBER? Or, WHICH TELEPHONE NUMBER DO YOU HAVE?

Vilket telefonnummer är det till polisen? 112.

WHAT IS THE TELEPHONE NUMBER TO THE POLICE? 112.

Vilket telefonnummer är det till SOS Alarm?

WHAT IS THE PHONE NUMBER OF SOS Alarm?

Vad har du for personnummer?

DO YOU HAVE PERSONAL NUMBER?

 

USAGE OF WORDS: EXAMPLES – One, first, firstly
ENGLISH SWEDISH
·         Be the first one to practise what you preach

·         One should be careful in life, otherwise one’s life will take control one!

·         Firstly, I would like to thank you, for your comments.

·         Firstly, come in! Secondly, be seated. Thirdly, have some water.

·         Var den första som övar vad du predikar

·         Man bör vara försiktig i livet, annars kommer sitt liv att ta kontrollen!

·         För det första vill jag tacka dig för dina kommentarer.

·         Först, kom in! För det andra sitta. För det tredje, ha lite vatten.

 

The day you mastered 7 and other 7s in Swedish, your Swedish colleagues can suss out that you are either still learning or got there!
7: seven

17: Seventeen

70: seventy

77: seventy seven

777: seven hundred and seventy seven

2007: Two thousand and seven

2017: Two thousand and seventeen

2070: Two thousand and seventy

2027: Two thousand and twenty seven

 

7: sju

17: Sjutton

70: sjuttio

77: sjuttio sju

777: sjuhundra och sjuttiofyra

2007: Två tusen och sju

2017: Två tusen och sjutton

2070: Två tusen och sjuttio

2027: Två tusen och tjugoSju