Ord för ditt personliga brev – Words for your personal or covering letter

2102

Ord för ditt personliga eller brevbrev = Words for your personal or covering letter

Egenskaper = capacity, characteristics, qualities

Vilka egenskaper ser du hos dig? What characteristics do you see in you?

Följande är de ord som beskriver dina förmågor, förmågor, egenskaper att skriva eller markera i ditt personliga brev (om du söker jobb i Sverige):  The following are the words that describe your abilities, capacities, characteristics to write or highlight in your personal letter (if you are applying for a job in Sweden):

Agerande = action, acting

Allvarlig = serious

Ambitiös = ambitious

Analytisk = analytical

Anpassningsbar = adaptable, customizable

Ansvarsfull = responsible

Avslappnad = relaxed

Antar utmaningar = adopts to challenges

Artig = polite, courteous

Banbrytande = pioneering

Behärskad = controlled

Beslutsam = resolute, determined

Bestämd = determined

Brett kontaktnät = wide network of contacts

Charmerade = charming

Diplomtatisk = diplomatic

Driftig = enterprising, energetic

Effektiv = effective

Envis = stubborn

Eftertänksam = thoughtful

Egoistisk = egoistic

Empatisk = empathic

Energisk = energetic

Engagerad = engaging

Entusiastisk = enthusiastic

Ekonomisk = economic

Erfaren = experienced

Fantasifull = imaginative

Flexibel = flexible

Flitig = hard-working, diligent

Framåt = forward (thinking)

Fokuserad = focussed

Försiktig = careful

Förstående = understanding

Förutseende = anticipating, foreseeing

Följsam, följsamhet = adapting, adaptive

Företagsam = enterprising

Generös = generous

Glad = glad, happy, cheerful

Givmild = generous

God lyssnare = good listener

God människokännare = good human …

Grundlig = thorough

Handlingskraftig = energitc

Hjälpsam = helpful

Humorisktisk = humorous

Hänsynsfull, hänsynsfullt = considerate

Händig = handy

Impulsiv = impulsive

Initiativrik = of ideas

Innovativ = innovative

Inspirerande = inspiring

Intelligent = Intelligent

Kamratlig = friendly

Kontaktskapande = creating/created contacts (contact creation)

Korrekt = correctly

Kreativ = creative

Kritisk = critical

Krävande = demanding

Kunnig = knowledgeable

Kommunikativ = comunicative

Kontrollerad = (under control), checked, controlled

kontrollbehov = checking needs

Kvalitetsmedveten = quality-minded, emphasising on quality

Känslosam = emotional

Logisk = logical

Lojal = loyal

Lugn = quiet

Lyhörd = responsive

Lågmäld = low-key, unobtrusive, discreet, quiet

Läraktig = teachable

Metodisk = methodical

Modig = courageous, brave

Målinriktad = target-oriented, goal-oriented, task-oriented

Målmedveten = purposeful, goal-oriented, determined

Mångsidig = versatile

Nervös = nervous

Noggrann = meticulous

Nyfiken = curious

Nyttig = useful

Nöjd = satisfied

Observant = observant

Odisciplinerad = undisciplined

Ordningsam = orderly

Omtänksam = thoughtful

Optimistisk = optimistic

Organiserad = organized

Organisatör = organizer

Pedagogisk = educational

Pedantisk = pedantic

Plikttrogen = loyal

Punktlig = punctual

Praktisk = practical

Prestigelös = prestigeless ….

problemlösare = trouble shooter

Produktiv = productive

professionell = professional

Psykisk stark = psychically-strong

Pådrivande = driven

Påhittig = inventive

Pålitlig = reliable

Rak = straight

Realistisk = realistic

Reflekterande = reflective

Riskbenägen = risk-prone, prone-to-risk

(Benägen, benäget, benägna = inclined, disposed, apt)

Rolig = funny, cheerful

Rättvis = fair, just, equitable

Saklig = objective

Samarbetesvillig = willing to cooperate (at work)

Seriös = serious

Ser till helheten = holistically (look at the whole)

Ser till fakta = Looking to the facts

Serviceinriktad = service-minded

Självkritisk = self-critical

Självständig = independent

Självgående = free, self-governing, independent

Självsäker = confident

Smart = smart

Smidig = smooth

Snabbtänkt = quick to think

Snäll = kind, sweet

Social = social

Solidarisk = loyal

Spontan = spontaneous

Sportig = sporty

Stolt = proud

Strategisk = strategic

Stresstålig = stress-resistant

Strukturerad = structured

Stödjande = supportive, supporting

Språkbegåvad = language-gifted, felicity in languages

Sällskaplig = sociable

Temperamentsfull = temperamental

Teknisk = technical

Teoretisk = theoretical

Tjänstvillig = helpful

Tolerant = tolerant

Traditionsbärare = traditional

Trevlig = pleasant

Trygg: secure, stable

Tydlig = clear

Tålmodig = patient (tålmoghet = patience)

Tävlinginriktad = competitive

Uppmärksam = attentive

Uthållig = sustainable

Utåtriktad = extrovert, outward-going

Varm = kind, approachable

Vetgirlig = inquisitive, eager to learn, hungry for knowledge

Viljestark = resolute

Vill se resultat = want to see results

Visionär = visionary

Vältalig eloquent

Vänlig = friendly

Ängslig = anxious

Ärlig = honest

Äventyrlig = adventurous

Äventyrslysten = adventurous

Ödmjuk = humble

Öppen = open

Övrig= other

—InfoGlob: Evert Wängberg & Kovuuri G. Reddy