Adjektiv: ADJECTIVE

4557
ATHENA Ethical MEDIA

Adjective is one of the parts of speech. Adjektiv är en del av ordklasser.


The inflection or the change of forms of the noun ‘adjective’ in Swedish are: Ett adjektiv – adjektivet – adjektiv – adjektiven (AN ADJECTIVE – THE ADJECTIVE- ADJECTIVES – THE ADJECTIVES).

An adjective describes how something looks or is. Adjektiv beskriver hur något ser ut eller är.

Adjective describes properties, how a person or thing is: Eg. big, small, fast, weak, slow.

Adjektiv beskriver egenskaper, hur en person eller sak är. T.ex. stor, liten, snabb, svag, långsam 

The black car is standing at the station. Den svarta bilen står vid stationen.

The book is on the round table. Boken ligger på det runda bordet.

I want the red flowers. Jag vill ha de röda blommorna.

Adjectives are words that do not change their form in English language. For example when you describe a person or thing or a plural noun, the adjective is the same. But in Swedish language, adjectives can have three forms (sometimes two, few adjectives are unchanging) depending upon whether the noun is singular or plural and depending upon whether the noun is an ett-word or en-word.

Examples:

Martha and John are happy people. Martha och John är glada människor.

Martha has a glad smile. Martha har ett glatt leende.

John is glad when he plays football. John är glad när han spelar fotboll.

They are happy people. De är glada människor.

SWEET: söt, sött, sötta

En söt banan. A SWEET BANANA

Ett sött efterrätt.  A SWEET DISH.

De söta eleverna. THE SWEET LEARERS

De söta barnen. THE SWEET CHILDREN (de functions as the definite article and pronoun)

NOTE: In English language, the adjectives do not change their form whether the noun is singular or plural, whether the noun takes a definite article (the) or an indefinite article (a, an). In Swedish, the adjective can change its form depending on the noun (singular or plural) and on the word used: en- or ett-word.  

Adjektiv: ADJECTIVE
ADJECTIVE EN WORDS (singular) ETT (singular) FLERA (PLURAL)
SWEDISH Svensk Svenskt Svenska
  Jag gillar att äta en svensk jordgubbe.  I LIKE TO EAT A SWEDISH STRAWBERRY. Jag gillar ett svenskt hus. I LIKE A SWEDISH HOUSE. De är svenska bilar. THEY ARE SWEDISH CARS.
RICH Rik Rikt  Rika
DELIGHTFUL, LOVELY Härlig Härligt Härliga
GOOD God Gott Goda
RIGHT Rät Rätt Rätta
BAD, POOR Dålig Dåligt Dåliga
  Dålig – dåligt – dåliga – sämre – sämst (poor, poorer, poorest)
GOOD, CAPABLE, ABLE Duktig Duktigt Duktiga
OLD Gammal Gammalt Gamla
  Gammal – gammalt – gamla – äldre – äldst : OLD, OLDER, OLDEST
NEW Ny Nytt Nya
FRESH Färsk Färskt Färska
  Superlative form of färsk – färskaste
FRESH-LOOKING Fräsch Fräscht Fräscha
COLD Kal Kalt Kala
HOT, HEATED, EXCITED Het Hett Heta
WARM Varm Varmt Varma
EVERYDAY Vardaglig Vardagligt Vardagliga
HUGE Väldig Väldigt Väldiga
  Väldigt also functions as an adverb – enoromously
COMMON, ORDINARY Vanlig Vanligt Vanligt
FRIENDLY, Vänlig Vänligt Vänliga
  Also functions as an adverb: vänligt – meaning kindly
FAST, SPEEDY, RAPID, Snabb Snabbt Snabba
CONCISE Kortfattad Kortfattat Kortfattade
BLACK      
SWEET Söt Sött Söta
BLUE Blå Blatt Blåa
RED Röd Rött Röda
WHITE Vit Vitt Vita
GREEN Grön Grönt Gröna
Some adjectives change same en –ord and ett –ord but dfferent plural ord
AFRAID, SCARED Rädd Rädd Rädda
  NOTE: rädda is a verb meaning SAVE Att rädda – rädda – radar – räddade – räddat
TIRED Trött Trött Trötta
BLACK Svart Svart Svarta
Some adjectives do not change their form either with en or ett or plural words
CALM, QUIET, STILL Stilla Stilla Stilla
WRONG Fel Fel Fel
FURTHER, MORE Vidare Vidare Vidare
FUNNY, JOYFUL Skämtsam Skämtsam Skämtsam
GOOD Bra Bra Bra
  The comparative and superlative forms of bra are bättre and bäst
       

Rebecca, a Swedish language teacher, pointed out that the nouns in singular definite form is written the same way as adjectives connected with nouns in plural. For example: Den glada hunden (The happy dog) & De glada hundarna (The happy dogs).