CONFUSING WORDS: Förvirrande Ord

2254

Commonly Confusing & Challenging Words in English with Swedish translation

NO ENGLISH SWEDISH
1 Accept, Except, Exception, Excerpt Ta emot, Utom
2 Advice, Advise Råd, Råda
3 Affect, Effect Påverka, Utföra
4 Aisle, Isle Mittgång, Ö
5 Apprise, Appraise, Appraisal Upplysas, Värdera, Värdering
6 Ascent, Assent Bestigning, samtycke
7 Aural, Oral, Aura Öron, Muntlig, Aura eller Utstrålning
8 Bait, Bate, Bated-breath Agna, Dämpad, Andlös spanning
9 Bare, Bear, Carry Bar or Naken, Björn, Bära
10 Beside, Besides Bredvid, Dessutom
11 Born, Borne Född, Fött eller Burit
12 Breath, Breathe, Breadth Andetag, Andas, Bredd eller Våd
13 Canvas, Canvass Segelduk or Tältduk, Värva röster
14 Censor, Sensor, Censer, Censure Censor, Detektor, Rökelekar, Censur
15 Cite, Site, Sight Citera, Plats, Syn eller Sikta
16 Compose, Comprise, Constitute Komponera, Bestå av, Utgöra
17 Council, Counsel Råd, Rådgivare
18 Desert, Dessert Öken,Efterrätt
19 Do, Did, Done, Does Gör, Gjorde, Gjort, Gör
20 Elicit, Illicit, Licit Framkalla, Olaglig, Lovlig
21 Enquiry, Inquiry Förfrågan, Förfrågan
22 Farther, Further Längre, Ytterligare
23 Gaff, Gaffe Gaffel, Huggkrok; Blunder, Tabbe
24 Gray, Grey Grå, Grå, Gråhårig
25 Grisly, Grizzly Grisly, grizzly
26 Hoard, Horde Förråd, Hord
27 It, Its, It’s Det, Den, Dess, Det är
28 Jealous, Zealous Avundsjuk; Iver, Nitisk
29 Kind, Kinder, Kindergarten, Kindred Snäll, Vänlig, Dagis, Släkt
30 Lead, Led Leda, Ledde
31 Learned, Learnt Utbildad, Lärt sig
32 Let, Let’s, Let Us Låta, Låt oss
33 Lay, Lie Ligga, Ljuga
34 Lose, Loose, Loss, Lost Förlora, Lösa, Förlust, Förlorat
35 Moral, Amoral, Immoral Moralisk, Amoralisk, Omoralisk
36 Naked, Nude, Bare, Nudist Näcken, Öppen; Naken, Nudist
37 Of, Off Av; Från, Bort, I väg
38 Passed, Past Passerade, Godkände; Förflutet, Förbi
39 Pore, Pour Por; Hälla i, ösa
40 Precede, Proceed Föregå, Fortsätta
41 Principle, Principal Princip; Rektor, Huvudsaklig
42 Quiet, Quite Tyst; Ganska mycket; Fullständigt, nog
43 Raise, Rise, Raze, Rage Lyfta, Resa upp; Stiga, Rasera, Rasa
44 See, Saw, Seen, Saw (the tool), Seen Se, Såg, Sett, Såg, Sett
45 Stationary, Stationery Stationär, Brevpapper
46 Taut, Taught, Taunt Taut, Lärde, Taunt
47 Than, Then Än, Då, Sedan
48 Their, They’re, There Deras, De är, Där
49 To, Two, Too Till, Två, För eller också
50 Which, That, Witch Som, Den där, Häxa
51 Whose, Who’s Vems, Vilkas, Vars; Vem är or Vem har
52 Your, You’re, Yours Du, Ni or Er, Du är; Din, Ditt

 

INFOGLOB: Kovuuri G. Reddy & Kovuuri G. Reddy