Den = THE (definite article), IT, HE, SHE, THAT (pronoun)

2008

Den = THE; IT, HE, SHE, THAT

Den is a multifunction word in Swedish. It functions as a pronoun, as adverb in some expressions and as the definite article like THE.

Whether you use den or det before a word depends upon whether the subject (noun) is an ett word or en word. And, for plural words the definite article is de.

DEN as the DEFINITE ARTICLE (bestämd form) THE. Examples:

Den röda bilen – the red car or vehicle or automobile

De små barnen – the small children (why de? Because children is in plural form)

Det bästa jag vet – the best thing I know.

DEN as the PRONOUN (pronomen) for IT, ITS, HE, SHE, THAT and ONE.

Var är boken? WHERE IS THE BOOK?

Den är här. IT IS HERE.

Den boken har jag inte last. I HAVE NOT READ THAT BOOK.

Det as the pronoun:

The objective form of den is den.

The reflexive form of den is sig.

The possessive form of den is dess – its (plural is dessa, ett form is dett)

The reflexive-possessive form is sin – its (plural is sina, ett form is sitt)

Den as the pronoun.

Subjective Objective Reflexive pronoun Possessive Reflexive possessive
Den Den Sig Dess (plural is dess) Sin (plural is sina)

 

Den internationella kvinnodagen äger rum varje år den 8 mars. Dagen blev, på FN:s initiativ, officiell 1977 och finns till för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation världen över. Men dagens hisotira sträcker sig längre bak än så. –Linnéa Borgert, Metro

The International Women’s Day takes place every year on March 8th. The day (is celebrated as women’s day), on the UN initiative, was official since 1977 and is available to draw attention to inequality and women’s situation all over the world. But today’s history stretches further than that. –Linnéa Borgert, Metro

Den = IT

Göteborg är en av Europas snabbast växande destinationer. Den ska växa ännu mer, på ett hållbart sätt. -GÖTEBORG & CO Gothenburg is one of Europe’s fastest growing destinations. It will grow even more, in a sustainable way. -GÖTEBORG & CO

Den är fin. IT IS NICE.

Här du hört den? HAVE YOU HEARD THE SONG?

Den bästa hämnden, är stor framgång – THE BEST REVENGE IS GREAT SUCCESS

Potatis när den är som bäst  –POTATOES AT ITS BEST, McDonalds

Den is always used with DATES & YEARS

Den 2 februari för 96 år sedan … släpptes romanen Odyseus av James Joyce, som en anses av många

vara 1900-talets mest inflytelserika litterära verk, inte minst beroende på den innovativa inne monologuer som förekommer i romanen. –Metro On February 2nd 96 years ago, the novel Ulysses of James Joyce, as one of many being the most influential literary works of the 20th century, was released, not least because of the innovative monologues that appear in the novel. –Metro

Den = THE

Trots den populära teorin att SOS står för Save Our Souls, står inte SOS för någonting, utan skapades alltså för att vara så enkel som möjligt att signalera vid en eventuell olycka (uttrycket är en så kallad backronym och minnesregel). SOS ersatte 1908 den tidigare nödsignalen CQD. Despite the popular theory that SOS stands for Save Our Souls, SOS does not stand for anything, but was thus created to be as simple as possible to signal in case of an accident (the term is a so-called acronym and for easy memory). SOS replaced in 1908 the previous emergency signal CQD.

Sydafrika är den enda nationen från Afrika i G-20 länder. SOUTH AFRICA IS THE ONLY COUNTRY or nation-state FROM AFRICA IN G-20 Countries.

Jag läste den enda bok som fans i väntrummet. I READ THE ONLY BOOK THAT WAS THERE IN THE WAITING ROOM.

Var den första som övar vad du predikar. BE THE FIRST ONE TO PRACTICE WHAT YOU PREACH.

Den = That

En bil. Bilen. Den bilen. A CAR. THE CAR. THAT CAR.

En kvinna. Kvinnan. Den Kvinnan. A WOMAN. THE WOMAN. THAT WOMAN.

Kamera. Den kameran. A CAMERA. THAT CAMERA.