gör, gjorde, gjort: DO, DID, DONE

2571
ATHENA Ethical MEDIA

gör, gjorde, gjort: DO, DID, DONE. The following are the different tenses of the verb do. Note that the present tense verb ‘do’ does not change in Swedish language with the first person and second person but in English Language it changes. For example: First person: I do: jag gör. Second person: She does & She is doing: Hon gör & Hon gör.

 

PRESENT TENSE: presens

I do / I am doing = Jag gör

You do/ You are doing = Du gör

He does/ He is doing = Han gör

She does/ She is doing = Hon gör

It does/ It is doing = Den gör (Den gör den)

It does/ It is doing = Det gör (det gör det)

We do/ We are doing = Vi gör

You do / You are doing = Ni gör

They do / They are doing = De gör

PAST TENSE: Preteritum  

I did = Jag gjorde

You did = Du gjorde

He did = Han gjorde

She did = Hon gjorde

It did = Den gjorde

It did = Det gjorde

We did = Vi gjorde

You did = Ni gjorde

They did = De gjorde

PRESENT PERFECT TENSE: Perfekt

I have done = Jag har gjort

You have done = Du har gjort

He has done  = Han har gjort

She has done = Hon har gjort

It has done  = Den har gjort

It has done = Den har gjort

We have done  = Vi har gjort

You have done = Ni har gjort

They have done = De har gjort

PAST PERFECT TENSE: Perfekt

I had done = Jag hade gjort

You had done = Du hade gjort

He had done  = Han hade gjort

She had done = Hon hade gjort

It had done  = Den hade gjort

It had done = Den hade gjort

We had done  = Vi hade gjort

You had done = Ni hade gjort

They had done = De hade gjort

FUTURE TENSE: futurum

I will/shall do = Jag ska göra

You will/shall do = Du ska göra / kommer (att) göra

He will/shall do = Han ska göra / kommer (att) göra

She will/shall do = Hon ska göra / kommer (att) göra

It will/shall do = Den ska göra / kommer (att) göra

It will/shall do = Det ska göra / kommer (att) göra

We will/shall do = Vi ska göra / kommer (att) göra

You will/shall do = Ni ska göra / kommer (att) göra

They wll/shall do = De ska göra / kommer (att) göra

IMPERATIVE: imperativ

You do! = Du gör!

You do! = Ni gör!

CONDITIONAL = konditionalis (1)

I would/should do = Jag skulle göra

You would/should do = Du skulle göra

He would/should do = Han skulle göra

She would/should do = Hon skulle göra

It would/should do = Den skulle göra

It would/should do = Det skulle göra

We would/should do = Vi skulle göra

You would/should do = Ni skulle göra

They would/should do = De skulle göra

CONDITIONAL = konditionalis (2)

I would/should have done = Jag skulle (ha) gjort

You would/should have done = Du skulle (ha) gjort

He would/should have done = Han skulle (ha) gjort

She would/should have done = Hon skulle (ha) gjort

It would/should have done = Den skulle (ha) gjort

It would/should have done = Det skulle (ha) gjort

We would/should have done = Vi skulle (ha) gjort

You would/should done = Ni skulle (ha) gjort

They would/should done = De skulle (ha) gjort

 

The DO construction by -Evert Wängberg

 ENGLISH SWEDISH
Do flowers die in the winter? Dör blommorna på vintern?
Does your sister smoke? Röker din syster?

Är din syster rökare?

Do-does is used in present tense

Does is used for 3rd person singular only

Do-does användes i presens

Does får bara användes i 3.e singular såsom vid han, hon, den, det

Why don’t you come? Värför kommer du inte hem?
I don’t like that look on your face Jag tycker inte om ditt ansiktsuttryck
He doesn’t amount to much these days Han är inget att ha nuförtiden
She wasn’t surprised Hon blev inte förvånad
He doesn’t surprise people Hon överraskar inte (människor) precis
I don’t smoke

I am not smoking

He doesn’t drink

He is not drinking

Jag röker inte

Jag röker inte just nu

Han dricker inte

Han dricker inte just nu

Smoking is not a big issue around here Rökning är inte någon stor fråga här
Have you got a key of your own Har du en egen nickel?
I don’t sing Jag är inte sångare

Jag brukar inte sjunga

I can’t sing Jag kan inte sjunga

Jag saknar förmågan att sjunga

Do you have a car? Har du en bil?

Disponerar du bil?

She doesn’t have an apartment yet Hon har ingen lägenhet än
The ‘do-construction’ cannot be used in questions with an interrogative pronoun (such as who, what, which) Do-omskrivningen fungerar inte då ett frågepronomen är subject i satsen
Who left last week? Vem gav sig iväg förra veckan?
What on earth happened to Jack? Vad i hela världen hände med Jack?
Don’t confuse ‘do no 1’ with ‘do no 2’

Could you please do me a favour?

He didn’t do it

She doesn’t do things like that

Blanda inte ihop do=hjälpverb och do=göra

Kan du vara snäll och göra mig en tjänst?

Det var inte han som gjorde det

Hon gör inte sådana saker