Pronomen: PRONOUNS

2552

 

Pronomen: PRONOUNS
Personliga
PERSONAL PRONOUNS
Reflexiva
REFLEXIVE (MIRROR)
Possessiva
POSSESSIVE PRONOUNS
Reflexiva possessive
REFLEXIVE POSSESSIVE PRONOUNS
Subjekt Objekt       En-ord Ett-ord Plural   En-ord Ett-ord Plural
Singular                    
Jag

I

1st person

Mig

ME

Jag

 

Mig

MYSELF

(migsjälv)

Jag

 

Min

MINE

MY

Mitt

MINE

MY

Mina

MINE

MY

Jag

 

Min

MINE

MY

Mitt

MINE

MY

Mina

MINE

MY

Du

YOU

2nd person

Dig

YOU

Du

 

Dig

YOURSELF

(dig själv)

Du

 

Din

YOUR

Ditt

YOUR

Dina

YOUR

Du

 

Din

YOUR

Ditt

YOUR

Dina

YOUR

Han

HE

3rd person

Honom

HIM

Han Sig

HIMSELF

Han

 

Hans

HIS

Hans

HIS

Hans

HIS

Han

 

Sin

HIS

Sitt

HIS

Sina

HIS

Hon

SHE

3rd person

Henne

HER

Hon Sig

HERSELF

Hon

 

Hennes

HERS

Hennes

HERS

Hennes

HERS

Hon

 

Sin

HER

Sitt

HER

Sina

HER

Den

IT

3rd person

Den

IT

Den Sig

ITSELF

Den

 

Dess

(ITS)

Dess

(ITS)

 

Dess

ITS

Den

 

Sin

ITS

Sitt

ITS

Sina

ITS

Det

IT

3rd person

Det

IT

Det Sig

ITSELF

Det

 

Dess

(ITS)

Dess

(ITS)

Dess

ITS

Det

 

Sin

ITS

Sitt

ITS

Sina

ITS

Man

ONE

En

ONE

Man Sig

ONESELF

Man

 

Ens

ONE’S

Ens

ONE’S

Ens

ONE’S

Man

 

Sin

ONE’S

Sitt

ONE’S

Sina

ONE’S

Plural                    
Vi

WE

1st person

Oss

US

Vi Oss

OURSELVES

Vi

 

Vår

OUR

Vårt

OUR

Våra

OUR

Vi

 

Vår

OURS

Vårt

OURS

Våra

OURS

Ni

YOU(R)

2nd person

Er

YOU(R)

Ni Er

YOURSELVES

Ni

 

En

YOUR

Ert

YOUR

Era

YOUR

Ni

 

Er

YOURS

Ert

YOURS

Era

YOUR

De

THEY

3rd person

Dem

THEM

De Sig

THEMSELVES

 

De

 

Deras

THEIRS

Deras

THEIRS

Deras

THEIRS

De

 

Sin

THEMSELF

HIS, HER, ITS

Sitt

THEMSELF

THEIR

Sina

THEMSELVES

THEIR

Indefinita (förenade) Indefinita (självständiga)
En-ord Ett-ord Plural Person Sak
Någon

ANY (ONE)

Något

SOMETHING

Några

A FEW

SOME

Någon, Några

ANY, A FEW

Något = Någoting

ONE, SOME = SOMETHING

Ingen, nolla, intenågon

NO ONE, NONE, NOBODY, NOTHING

Inget

NOTHING

Inga

NO

Ingen, Inga

NO, NO

Inget = Ingenting

NOTHING = NOTHING

    Många

MANY

Man

ONE, YOU

Någonsin

SOMEBODY’S

    Få

FEW

Många

MANY

Nånstans

SOMEWHERE

      Få

FEW

 
Interrogativa (förenade) Interrogativa (självständiga) Relativa
En-ord Ett-ord Plural   Person Sak Person ochsaker
Vilken

WHICH

Vilket

WHICH

Vilka

WHICH

=vad…för Vem, vilka

WHO, WHICH 

Vad

WHAT

Som

THAT

        Vems = genitive

WHOSE

  Sån, sånt, såna = SUCH
NOTE THERE ARE POSSESSIVE ADJECTIVES IN ENGLISH: MYmin; YOUR din, HISsin, hans, sitt; HERhon, hennes, henne; ITSsin, dess;OURvår, våran; YOURer, ert, era, sin, ens,ets, eder, edra, edert, din, ditt, dina, YOU ni, du, man, dig, er, dej, ederTHEIR sin, deras, sina, dess, hans

 

 

 

 

 

PRONOUNS
All All
Alla All
Allas Everyone, everyone’s, everybody
Allt Everything
Allihop

Allesamman

All, One and all

All, All of them, All of us, One and all, Everyone

Annan, annat, andra Other
Andras Others or other’s
Antingenellereller Either or or (also conjunction)
Attdetta That
De där Those
De som Those
Dem Them
Den It, itself, its, he, she, that
Denna This
Deras Their, theirs
Dess Its
Dessa These, those
Det It, itself, its, he, she, that
Detta This
Detdär That
Dethär This
Ditt Your
Där There. Hej, där – hello there
En One, a, an
Ens

Är det nu det handlar om alla andras ansvar utom just ens eget?

–Cissi Wallin

One’s

Is it now about everyone else’s responsibility except just one’s own?

–Cissi Wallin

Ett A, an, one
Few
Hen Gender is unknown (male or female, neither male nor female, and also to hide one’s gender identity)
Ingen No one
Inget Not any, nobody, none (igen means again, egen means own)
Manga Many
Något Something, somebody, someone
Någon Someone, somebody
Nåt Anything, something
Ni YOU YOUR Vi önskar er alla en trevlig helg! Ni ärelever. YOU ARE LEARNERS.
Sig Sig – sig is a reflexive pronoun: ITSELF, HIMSELF, HERSELF, THEMSELF, THEMSELVES, ONESELF
Sin

Jag är nöjd med kursen i sin helhet.

Its

I AM SATISFIED WITH THE COURSE IN ITS ENTIRETY.

Sina YOURS, THEIRS, ONE’S, HIS, HERs
Sitt Sitt – sitt is a reflexive possessive pronomen: ITS, HIS, HER, ONE’S, THEIRS, YOUR (vemlyssnarpånyheterpåsitt spark)
Själv Self, (anställ digsjälv – hiring yourself), ON ONE’S OWN
Som Som – som is a relative pronoun: THAT, WHICH
Sån, sånt, såna SUCH (informal)
Var, vart Where
Varkenellerinteeller Neither or nor (also conjunction)
Varandra Each other, one another
Varje Each
Vem Who
Vems Whose
Vissa Some

INFOGLOB: Evert Wängberg & Kovuuri G. Reddy