Sveriges geografi = Sweden’s geography

2143

Sveriges geografi = Sweden’s geography

Geografiskt sett är Sverige det tredje största landet i Europeiska unionen (efter Frankrike, Spanien), och det femte största i Europa (efter Ryssland, Ukraina, Frankrike och Spanien). Det är den största bland de nordiska och skandinaviska länderna i norra Europa.

Geographically, Sweden is the third largest country in the European Union (after France, Spain) union and fifth largest in Europe (after Russia, Ukraine, France and Spain). It is the largest among the Nordic and Scandinavian countries in northern Europe.

Befolkningsvis har Sverige mer än 10 miljoner människor – landet räknade tio miljoner människor år 2017.

Population-wise, Sweden has more than 10 million people – the country counted ten million people in 2017.

Sverige är ett avlångt land. Det är 160 mil (1,574 km or 978 miles) från norr till söder och 40 (499 km or 310 miles) mil från väster till öster. I väster gränser Sverige mot Norge och öster mot Finland.

Sweden is a long (like a cylinder) country. It is 160 (1,574 km or 978 miles) miles from north to south and 40 (499 km or 310 miles) miles from west to east. In the west, Sweden borders Norway and east to Finland.

Man brukar dela in Sverige i tre stora delar: Götaland, Svealand och Norrland. Götaland ligger långst i söder. Norrland är den största delen. Den täcker halva Sverige. Östersund, som är en stad i Norrland, ligger nästan mitt i Sverige. Mellan Götaland och Norrland ligger Svealand.

Sweden is divided into three major parts: Götaland, Svealand and Norrland. Götaland lies furthest to the south. Norrland is the largest part. It covers half Sweden. Östersund, which is a city in Norrland, is almost in the middle of Sweden. Between Götaland and Norrland lies Svealand.

Men Sverige delas också in i mindre delar, som kallas landskap. Längst i norr ligger Lappland och längst i söder ligger Skåne.

But Sweden is also divided into smaller parts, called landscapes. Far to the north lies Lapland and the far south is Skåne.

Sveriges största stad är Stockholm, som också är huvudstad. Göteborg är näst störst. Sveriges tredje störstas stad är Malmö. De största städerna i Sverige i minskad storlek är Stockholm (största och huvudstaden), Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Norrköping, Helsingborg och Jönköping.

Sweden’s largest city is Stockholm, which is also the capital. Gothenburg is the second largest. Sweden’s third largest city is Malmö. The biggest cities in Sweden in decreased order of size are Stockholm (largest and capital city), Göteborg (the only city with an English name called Gothenburg), Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Norrköping, Helsingborg, and Jönköping.

Det finns många sjöar i Sverige. Den största sjön heter Vänern och den näst största heter Vättern. Mälaren, som ligger väster om Stockholm, är den tredje största sjön.

There are many lakes in Sweden. The largest lake is called Vänern and the second largest is called Vättern. Mälaren, located west of Stockholm, is the third largest lake.

Utanför Sveriges kust, i Östersjön ligger två stora öar, Öland och Gotland. Gotland är storst. Nästan hela gränsen mot Norge är en bergskedja.

Outside Sweden’s coast, in the Baltic Sea are two large islands, Öland and Gotland. Gotland is the largest. Almost the entire border with Norway is a mountain range.

Sveriges högsta berg heter Kebnekaise. Det är 2117 meter över havet.

The highest mountain in Sweden is Kebnekaise. It is 2117 meters above sea level.