Sveriges landskap = Sweden’s landscape (regions)

2341

Sveriges landskap = Sweden’s landscape

Broadly, Sweden is divided into three major geographical regions. They are Norrland, (northern Sweden), Svealand (middle region) and Götland (southern Sweden). I stort sett delas Sverige i tre stora geografiska områden. De är Norrland, norra Sverige, Svealand (mellarsta) och Götland (södra Sverige).
In addition to this subdivision, you (one can) geographically divide Sweden into different smaller parts called landscapes. Utöver den här indelningen delar man geografiskt upp Sverige i olika mindre delar som kallas för landskap.
Note that:  Nota bene (NB):

A country (nation state) is usually divided into regions or provinces or states based on geographical features, or by taking into account socio-cultural-political aspects (such as in the USA and the UK) or a language (like in India).

Anteckna det, notera det, eller notera, eller nota bene (NB), eller OBS:

Ett land (nationstat) är vanligtvis uppdelat i regioner eller provinser eller stater baserat på geografiska egenskaper eller med hänsyn till socio-culutralpolitiska aspekter (som i USA och Storbritannien) eller ett språk (som i Indien).

En egenskap –  egenskapen – egenskaper means capacity, characterisitic, property, quality.

There are different regions or provinces or states of Sweden are called landskap.

They are 25. They are:

Det finns olika regioner eller provinser eller stater i Sverige kallas landskap.

De är 25. De är:

1.       Blekinge

2.       Bohuslän

3.       Dalarna

4.       Dalsland

5.       Gotland

6.       Gästrikland

7.       Halland

8.       Hälsingland

9.       Härjedalen

10.   Jämtland

11.   Lappland

12.   Medelpad

13.   Norrboten

14.   Närke

15.   Skåne

16.   Småland

17.   Södermanland

18.   Uppland

19.   Värmland

20.   Västerbotten

21.   Västergötland

22.   Västermanland

23.   Ångermandland

24.   Öland

25.   Östergötland

Gotland

Information om sådant som är bra att veta innan man besöker landskapet som Gotland:

Information about things that are good to know before visiting the landscape like Gotland:

När är det bäst tid att åka dit?

När du har tid och pengar är det bäst att gå.

Som det gamla ordstävet eller orspråk säger: Det finns bara dåliga kläder, det är inte dåligt väder.

Men! Sommar är den bästa tiden att besöka, och även våren.

When is the best time to go there?

When you have the time and the money, it is best to go.

As the ancient saying says: There is only bad clothing, there is not bad weather.

But! Summer is the best time to visit, and also spring.

Var är Gotland?

Gotland är den största svenska ön, även en provins.

Ön-cum-provinsen ligger i Östersjön.

Den största staden i Gotland är Visby.

 

Visby har kullerstensgator och välbevarade medeltida stadsmuren.

I staden finns en stor, århundradig St Mary’s Cathedral (kyrka som Domkyrkan i Göteborg).

 Det finns också andra förstörda medeltida kyrkor i staden som St Nicolai och St Karin.

 

Gotlands museum spårar öns natur- och kulturhistoria med konst och artefakter.

 Stora öar nära Gotland är Fårö, Gotska Sandön och Furillen. Totalt öar är 14 stora och ett antal mindre öar.

 Befolkning: 58,003 (2016)

 Största stad eller bosättning är Visby (23.600)

 Högsta punkt är Lojsta hed.

Where is Gotland?

 

Gotland is the largest Swedish island, also a province.

The island-cum-province is located in Baltic Sea.

The biggest town in Gotland is Visby.

Visby has cobblestone streets and well-preserved medieval city wall.

In the town there is a grand, centuries-old St. Mary’s Cathedral (a big church like Domkyrka in Gothenburg).

There are also other ruined medieval churches in the town such as St Nicolai and St Karin.

Gotland’s Museum traces the island’s natural and cultural history with art and artefacts.

Major islands by Gotland are Fårö, Gotska Sandön and Furillen. Total islands are 14 large and a number of smaller islands.

 

Population: 58,003 (2016)

Largest town or settlement is Visby (23,600)

Highest point is Lojsta hed.

Hur tar man sig ditt härifrån (Göteborg) och vad kostar det?

Det bästa sättet att nå Gotland från Göteborg är med bil. Avståndet är cirka 475 km och resan är cirka 8 timmar.

 

Vilket annat resansätt som helst kostar dig mer pengar och tar mer tid och innebär att du byter på mer än 2-3 platser.

How to get there from here (Gothenburg) and how much the travel or journey or cost?

The best way to reach Gotland from Gothenburg is by car. The distance is about 475 km and the journey time is about 8 hours.

Any other mode of journey will cost you more money, and takes more time, and involves changing at more than 2-3 places.

Vår, sommar, höst, eller vinter? Varför?

 Sommar och vår är de bästa säsongerna för att besöka Gotland.

 

Eftersom du inte behöver bära för många kläder, och du behöver inte kolla temperaturen om du vill ha ett paraply eller vilka skor du ska ha på sig.

Spring, Summer, Fall, or Winter? Why?

 

Summer and spring are the best seasons to visit Gotland.

Because you do not have to wear too many clothes, and you do not have to check for the temperature whether to carry an umbrella or what shoes to wear.

Vad kan vara bra att ha med sig? t.ex. stövlar, kläder för bergsklättring, badkläder till stranden eller skidor m.m?

 

Bär ett par par kläder och två par skor. Eftersom du kan gå mycket, kan du svettas i kroppen och fötterna.

 

Viktigt, alltid ha vatten och lite mellanmål som nötter och kex.

 

Du hittar inte stormarknader och butiker och restauranger som i Göteborg.

What is good to take or carry with you? For example boots, clothes for rock climbing, swimwear for the beach or skiing, etc.?

 

Carry a couple of pairs of clothes and two pairs of shoes. Because you may walk a lot, and you may sweat in the body and on your feet.

Importantly, always have water and some snacks like nuts and biscuits.

 

You will not find supermarkets and shops and restaurants like in Gothenburg.

Vilka dialekter talar man i landskapet?

 

Människor kan förstå i vilken svensk dialekt du talar. Svenska är inte ett komplicerat språk som engelska eller telugu eftersom alla svenska dialekter är begripliga för alla som talar svenska.

 

Men om du gör en undersökning om svenska dialekter kan du märka variationer i uttal och ordleverans!

What dialects do you speak in the landscape?

 

People can understand in whichever the Swedish dialect you speak. Swedish is not a complicated language like English or Telugu because all the dialects of Swedish are understandable to all those who speak Swedish.

 

But if you are doing a research on Swedish dialects, then, you may notice variations in pronunciations and delivery of words!

Hur tar man sig lättast runt i landskapet, med cyckel, bil, tåg eller annat?

 

Det bästa sättet att komma runt Gotland och närliggande öar är att ha egen bil eller hyra en. Det andra alternativet är att åka en cykel eller motorcykel.

 

 

How to get around in the countryside, by bike, car, train or other?

 

The best way to get around the island of Gotland and nearby islands is to have a car of your own or rent one. The other option is to go on a bicycle or go on a motorbike.

 

Notera:

Substantiv: En cykel – cykeln – cykler – cyklerna

Verb: cykla – cyklar – cyklade – cyklat

Note:

Noun: A cycle – the cycle – cycles – the cycles

Verb: cycle – cycles/cycle/cycling – cycled – cycled

Vad är bäst och varför?

 

Det bästa är att hålla ett glatt ansikte och ett klokt sinne, och om möjligt utan mobiltelefon eller smartphone.

 

Eftersom du är där för att känna och uppleva det okänd landet.

 

För att du inte kan besöka denna plats igen – om du inte vill köpa ett hus och slå dig ner där som Ingmar Bergman.

 

What is the best and why?

 

The best is to keep a cheerful face and an uncluttered mind, and if possible without a mobile phone or smartphone.

 

Because you are there to feel and experience the unknown or unseen land.

 

Because you may not visit this place again – unless you want to buy a house and settle down there like Ingmar Bergman.

Vilka sevärdheter är viktiga att se i landskapet som ni har valt?

 

Det bästa att uppleva på Gotland är luften, för att se den robusta kusten och landskapet.

 

Visby är en stad med kullerstensgator, välbevarade medeltida stadsbostäder, den århundrade gamla St Mary’s Cathedral, förstörda medeltida kyrkor kallad St Nicolai och St Karin och Gotlands museum.

What attractions or sightseeing are important to see in the landscape that you have chosen?

The best thing to experience on Gotland is the air, to see the rugged coastline and the landscape.

Visby is a town with cobblestone streets, well-preserved medieval city wall, centuries-old St. Mary’s Cathedral, ruined medieval churches called St Nicolai and St Karin and Gotland’s Museum.

 

This lesson is compiled with the assistance of Niclas Gillenang, a Swedish language teacher. www.gothenburg-400.com appreciates his support and generousity of spirit: sharing knowledge.

Any mistakes in this lesson are attributable to www.gothenburg-400.com