Vara, Är, Var, Varit: BE, IS, AM, ARE, WAS, WERE, BEEN

4380

Att vara: TO BE

Är: IS, AM, ARE

Var: WAS, WERE

Varit: BEEN

Var, Vart: WHERE?

Att vara and its inflections (derivative words according to the timeline OR tempus) is a multifunctional word in Swedish. Also, it is one of the common verbs like IS, ARE, AM: är!

Vara as the VERB

 

INIFINITIVE IMPERATIVE PRESENS PRETERITUM SUPINUM

Perfekt

SUPINUM

pluskvamperfect

FUTURUM

Ska, kommer att (SHALL)

Att vara Va(r) Är Var Har varit Hade varit Ska vara
TO BE BE IS

ARE

AM

WAS

WERE

HAS BEEN HAD BEEN SHALL BE

WILL BE

1.       Befinnas, finnas, bestå, existera – BE.

Var där. BE THERE.

Att vara där är viktigt. TO BE THERE IS IMPORTANT.

2.       Hon är. SHE IS.
3.       Marwin är snickare. MARWIN IS A CARPENTER.
4.       Det var varmt ute. IT WAS WARM OUTSIDE.
5.       Det har regnat ute. IT HAS BEEN RAINING OUTSIDE.
6.       Faktum är att jag hör dåligt. THE FACT IS I AM DEAF OR HARD OF HEARING.
7.       Pennan är min. THE PEN IS MINE.
8.       Hon är 39 år. Jag är 37 år. SHE IS 39 YEARS. I AM 37 YEARS.
9.       Jag har varit i USA. I HAVE BEEN TO USA.
10.   Vi var i London förra året. WE WERE IN LONDON LAST YEAR.
11.   David hade varit genom kris efter kris men han är en positiv person.
12.   Jag kommer vara där för dig. I WILL BE THERE FOR YOU.
13.   Vi ska vara bra för andra. WE SHALL BE GOOD TO OTHERS.
14.   Vi ska vara där snart. WE SHALL BE THERE SOON.
Another meaning of ATT VARA: TO LAST
Att vara Vara varar Varade Har varat Hade varat Ska vara
Vara means LAST

Strejken varade femton dagar i höst. THE STRIKE LASTED FOR FIFTEEN DAYS IN AUTUMN.

Hon varade bara 5 dagar. SHE ONLY LASTED 5 DAYS.

 

Var as the QUESTIONING WORD

VAR = WHERE

Var bor du? WHERE DO YOU LIVE?

Jag bor på Gotland i Sverige. I LIVE ON GOTLAND (ISLAND) IN SWEDEN.

Var ligger skolan? WHERE IS THE SCHOOL LOCATED?

Skolan ligger vid (AT) Brunsparken nära (NEAR) Nordstan i Göteborg. THE SCHOOL IS LOCATED NEARBY NORDSTAN IN GOTHENBURG.

Var ligger sjukhus? WHERE IS HOSPITAL?

Var står våskan? WHERE IS THE BAD?

Var bor din kompis? WHERE DOES YOUR FRIEND LIVE?

Vars barn är de? WHOSE CHILDREN ARE THEY?

VART = WHERETO

Vart ska åka du resa i sommar? WHERE ARE YOU GOING TO TRAVEL THIS SUMMER?

Vart går bussen? WHERE DGOES THE BUS?

Vart går du efter skolan? WHERE DO YOU AFTER THE SCHOOL?

Vart åker du? WHERE ARE YOU GOING?

Vart ska vi imorgon? WHERE ARE WE GOING TOMORROW?

Var as part of A PHRASE

Vara till sig = BE BESIDE ONESELF

Ta vara på (ta hand om, skydda) = TAKE CARE OF (YOURSELF), LOOK AFTER, PROTECT OR SHIELD

Ta till vara = MAKE USE OF (SOMETHING), DO NOT THROW AWAY (inte kasta bort)

Vara as THE NOUN

Singular Plural
Obestämd form Bestämd form Obestämd form Bestämd form
INDEFINITE FORM DEFINITE FORM INDEFINITE FORM DEFINITE FORM
En vara Varan Varor Varorna
A COMMODITY

GOODS

MERCHANDISE

THE COMMODITY COMMODITIES THE COMMODITIES
Köttvara = MEAT PRODUCT

Svenska varor = SWEDISH GOODS

Varor och tjänster = GOODS & SERVICES