Business Region Göteborg: Amid Economic Downturn, Labour Market Grows by 2.4%, Economy Remains Robust

1398
ATHENA Ethical MEDIA

“The economic downturn that has taken place during the past year has slowed down in the third quarter. The Gothenburg region’s economic growth (cycle) index fell by three points but it is still in a strong position. We see future projections are still weak, for example, growth in the region’s most important export market is expected to remain unchanged by 2020. At the same time, the labour market in the Gothenburg region has resisted and continued to grow by 2.4 percent. However, there are now signs that the labour market may slow down in the coming year,” predicted a business report released by Business Region Göteborg.

Business Region Göteborg is responsible for business development in the City of Gothenburg. It represents 13 municipalities in the region and aims to contribute to creating more jobs and achieve sustainable growth in the region’s business sector. It offers knowledge and contacts that create the conditions for starting companies and establishing companies in the region. It organizes two seminars a year.

The special guest for a seminar on the economic situation (Konjunkturseminarium) was Getinge’s CEO Mattias Perjos. The focus on the seminar was when ‘the economic downturn that occurred during the past year has slowed in the third quarter and the labour market continues to grow strongly. But what’s next for the Gothenburg region next year?’

Henrik Einarsson, Head of Establishment and Peter Warda, Analyst and both from the Business Region Göteborg gave an account of the regional economy in a global perspective. As part of the seminar, the latest report on economic situation #4 2019 was released,and they presented the highlights of the report.

Kajsa Dahlsten introduced Mattias Perjos, the CEO of Getinge whose headqaurters is based in Gothenburg,  to the audience present at Stenhammarstalen, Konserthuset, Götaplatsen and moderated the conversation with him: ‘What it is like to run one of the leading international companies in MedTech and Life Science’ from Gothenburg. Despite signs of economic slowdown in the region, Getinge showed continuous growth. To a packed audience, Mattias shared his strategies to run a company. Getinge is a global provider of products and systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency in the healthcare and life science sectors. It employs more than 10,000 people in more than 40 countries.

Mattias Perjos spoke to www.gothenburg-400.com about companies related to MedTech and life science industries relating to hospital and pharma respectively. “I think it should be playing a bigger role, absolutely. I think it is … we already have the presence of us, and AstraZeneca as well. And there quite a number of smaller players also,” he said. “There is also a startup scene when it comes to healthcare with lot of interesting technologies. I think this is for sure one of the industries that we have to continue to invest.”

PRESS RELEASE from Business Region Göteborg:

Konjunkturnedgången har bromsat in i Göteborgsregionen

I Västra Götalandsregionens och SCB:s konjunkturmätning för hösten 2019 framgår det att konjunkturläget i regionen ligger kvar på den lägre intervallenheten för lägesindikatorn ’starkare än normalt’. Konjunkturindex stannade på 21 för Göteborgsregionen vilket är en minskning med tre enheter jämfört med i våras.

– Det verkar inte ha blivit så illa som många företag förväntade sig i våras utan man ser snarare en stabilisering på den nuvarande nivån. Det ser vi även generellt för prognosen framåt, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Jämfört med i våras dämpas läget i många branscher, framför allt för fordonsindustri och IT-tjänster. Några branscher uppger å andra sidan att konjunkturläget förbättrats. Bäst går maskinindustri med ett konjunkturindex på 38, två enheter under 40 som är gränsen för högkonjunktur. Även kemiindustri och partihandel anser att nuläget är starkt.

Trots en klar nedkylning inom fordonsindustrin upplevs läget inom tillverkningsindustrin i stort som något starkare än normalt. Orderstocken ligger på oförändrade nivåer jämfört med i våras och lönsamheten anses vara god.

– Bilden många har är att går fordon ner går Göteborg ner. Till viss del är det fortfarande så men det finns annat som håller emot eller fördröjer effekterna. Det tyder på ett mer mångfacetterat näringsliv som klarar att hålla upp konjunkturen, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Inom byggindustrin har konjunkturindexet vänt upp igen. Drygt hälften av byggföretagen uppger att orderstocken är lagom eller förhållandevis stor.

– Prognosen för nästa period är 40, det vill säga högkonjunktur, vilket är ganska intressant. Men det är ju bara att gå ut och räkna alla byggkranar i stan – det byggs infrastruktur, bostäder, kontor och hotell i stor omfattning och det stabiliserar konjunkturen, säger Henrik Einarsson.

Stark jobbtillväxt

Även om näringslivets konjunkturläge har dämpats den senaste perioden fortsätter jobbtillväxten i regionen vara stark. Framförallt växer sysselsättningen inom de kunskapsintensiva företagstjänsterna och finansiella tjänster, men också inom tillverkning och handel. I utgången av årets tredje kvartal 2019 var jobbtillväxten i Göteborgsregionen 2,4 procent på årsbasis vilket är nära fyra gånger starkare än för Sverige i stort och klart starkare än i övriga två storstadsregioner.

– Det är ett styrkebesked, där skiljer vi ut oss mot landet som helhet. Vi hade förväntat oss en tydligare avmattning men arbetsmarknaden i regionen verkar vara förvånansvärt motståndskraftig. Trots att konjunkturläget är sämre väljer man ändå att anställa, säger Peter Warda men tillägger:

– Vi ser dock en viss ökning i arbetslösheten och att marginalerna pressas för vissa företag. Kompetensbristen upplevs heller inte som ett lika stort problem längre. Detta tillsammans med att konjunkturen mattats av och stabiliserats på en lägre nivå kan tyda på att tillväxten på arbetsmarknaden kommer avta framöver.

I oktober 2019 var arbetslösheten 5,8 procent i Göteborgsregionen, en ökning med 0,3 procentenheter på årsbasis. Arbetslösheten i regionen förblir dock lägst bland storstadsregionerna. I Stockholmsregionen var arbetslösheten 6,1 procent (+0,3%-enheter på årsbasis) och i Malmöregionen 9,8 procent (+0,1%-enheter på årsbasis). För Sverige i stort stannade siffran på 7,1 procent (+0,2%-enheter).

Bopriserna ökar stadigt

I Valueguards novembersammanställning framgår att bostadsrättspriserna nu ökar stadigt. I oktober 2019 ökade bostadsrättspriserna i Göteborg med två procent på årsbasis och när det gäller huspriser är prisökningen ännu starkare. Starkast prisstegring sker i Göteborgsregionen (+4,5 procent på årsbasis).

– Att bostadspriserna ökat tyder på att hushållen åter är mer positiva till att ta långsiktiga investeringsbeslut. Det var en oro för ett år sedan kring stigande räntor och annat. Nu tror man snarare på oförändrade räntor och man har kvar sina inkomster. Där finns ett annat lugn nu, säger Henrik Einarsson.