Grundläggande fraser på svenska = BASIC PHRASES IN SWEDISH

1293

Grundläggande fraser på svenska = BASIC PHRASES IN SWEDISH

En fras – frasen – fraser – fraserna

A PHRASE – THE PHRASE – PHRASES

En parlör – parlören – parlörer means a phrase book

The word ‘parlör’ has nothing to with a parlour, or saloon, or salon.

SWEDISH

ENGLISH

 

Hej! HELLO!
Tjänare! HI!
Tjena Hi. Howdy! Hello!
God morgon GOOD MORNING
God middag, or eftermiddagen GOOD AFTERNOON
God kväll GOOD EVENING
God natt GOOD NIGHT
Hur mår du?

Jag mår bra

Bara bra, tack

HOW ARE YOU?

I AM GOOD

FINE, THANKS

Ursäkta mig! EXCUSE ME!
Förlåt mig, or Förlåt I AM SORRY, or, SORRY
Ingen orsak DO NOT MENTION IT, or, NOT AT ALL

Orsak means CAUSE. En orsak – orsaken – orsaker (NOUN)

Att orsaka – orsakar – orsakade – orsakat (VERB)

But ingen orsak is a phrase – DON’T MENTION IT

Ingen fara

NO PROBLEM

Ingen means NOTHING, NOBODY, NO ONE, NONE

Fara means RISK, DANGER. En fara – faran – faror (NOUN)

Fara means GO – (VERB): att fara – far – far – for – farit (fara till Gothenburg – go to Gothenburg)

But Ingen fara is a phrase: NO PROBLEM

Note: Ingefära means GINGER

Ber om ursäkt APOLOGIZE
Till TO
Från FROM
Vad heter du? WHAT IS YOUR NAME?
Mitt namn är Reddy MY NAME IS REDDY
Hon heter Soraya HER NAME IS SORAYA
Jag heter Martin I AM MARTIN
Kom ihåg REMEMBER
Vi kommer ihåg … WE REMEMBER …
Kom i gång GET STARTED
Låt mig vara LET ME BE
Prosit BLESS YOU

(WHEN SOMEONE SNEEZES)

Sköt om dig TAKE CARE (OF YOURSELF)
Sånt är livet SUCH IS LIFE

(sånt also means truly, sincerely – adverb)

Vad är klockan? WHAT IS THE TIME?
Klockan är kvart i tolv TIME IS 11:45, or, QUARTER TO TWELVE
Hur mycket är klockan? WHAT TIME IS IT?
Klockan är tolv. IT IS TWELVE. Or, MIDDAY, or MIDNIGHT
Visst SURE
Det stämmer precis THAT IS EXACTLY RIGHT
Jävlar

När ska alla gränlösa män ta sitt jävla ansvar? –Cissi Wallin

DAMN

(used in positive and negative sense)

Helvete HELL
Höppa över annons SKIP OVER THE ADS
Damer och herrar LADIES AND GENTLEMEN
Vi kommer ihåg WE REMEMBER
Vad är ditt syfte med resan? WHAT IS THE PURPOSE OF YOUR VISIT?
Passet, tack YOUR PASSPORT, THANKS or PLEASE
Var bor ni? WHERE DO YOU LIVE?
När?

Igår

WHEN?

YESTERDAY

När?

Imorse

WHEN?

THIS MORNING

Var ligger turistbyrån? WHERE IS THE TOURIST OFFICE?
Touristkontoret är av älven THE TOURIST OFFICE IS BY THE RIVER
Vilka är de viktigaste sevärdheterna? WHAT ARE THE MAIN ATTRACTIONS?
Ha det så bra! HAVE A GOOD TIME

TAKE CARE

BYE (FAREWELL)