FÅR functions as a noun, verb and an adjective (får, färre)

2275

FÅR functions as a noun, verb and an adjective (får, färre)

Få fungerar som ett verb, och som ett adjektiv, och som substantiv! Få functions as a verb, and as an adjective, and as a noun!

Få har många betydelser som ett verb. Få has many meanings as a verb.

ADJECKTIV: ADJECTIVE

Få som ett adjektiv har två former: Får & Färre. Få betyder få. Få as an adjective has two forms: Får & Färre. Få means few.

Exempel: Examples:

Få människor i världen är bra och bra. Få av dessa människor gör världen till en bättre plats. Few people in the world are good and great. Few of those people make the world a better place.

Färre (pronomen) betyder ett mindra antal. Färre means fewer (pronoun).

Färre än förväntade personer kom till konsert. Fewer than expected people came to concert.

VERB:

Få har många betydelser som ett verb. Få has many meanings as a verb.

Inifinitiv

Infinitive

Imperative

Imperative

Presens

Present tense

Preteritum

Past tense

Supinum

Past participle

Att få Får Fick Fått
(1)    To get Get Gets, Get, Getting Got Gotten
Snälla, gå och få jobb! Please, go and get work!

Fick du matvarorna Did you get the groceries?

Få tag på – Get hold of (få ta i), manage to obtain, manage to find.

Jag fick se et thus. I got to see a house.

(2)    To receive Receive Receive, Receives

Receiving

Received Received
(3)    May May May Might  
Får jag stiga in, snälla? May I come in, please?
(4)    To have Have Have, Has, Having Had Had
Nu får du göra som jag sager, okej? Now you have to do as I say, okay?

Fatt (till skillnad från fått) är ett adverb och ett substantiv som används för att skapa uttryck. Fatt (unlike fått) is an adverb and a noun used to form expressions.

Hur är det fatt, herr? What is the matter or how are you feeling, Mr?

Få fatt i eller på – get hold of, grasp or grip

Substantiv: NOUN

Få som substantiv Få as a noun:

Singular Plural
Obestämd

Singular indefinite

Bestämnd

Singular definite

Obestämd

Plural indefinite

Bestämd

Plural definite

Ett får Fåret Får Fåren
(a)    Sheep The sheep Sheep The sheep
In English, the singular and plural form of sheep is the same: sheep, sheep, (not sheeps)

Har du sett ett svart får? Have you seen a black sheep?

Gillar du fårkött eller getkött? Do you like sheep meat or goat meat?

Varför bär någon jacka av fårull? Why do some wear jackets of sheep wool?

Vi har ull får, kött får, mjölk får… We have wool sheep, meat sheep, milk sheep…

1 COMMENT

Comments are closed.